Praktische tips

Hoe kunt u bestellen?

Een toestel bestelt u per telefoon op 09/369 42 36, per fax op 09/369 42 34 of via e-mailBij een telefonische bestelling vragen we steeds om te bevestigen via e-mail.
Vermeld bij uw bestelling steeds:

 • Uw facturatieadres met BTW-nummer, telefoonnummer, contactpersoon en gsm-nummer
 • De gewenste leveringsdatum
 • Een duidelijk leveringsadres (correcte straatnaam en gemeente), met een omschrijving van de plaats op de werf waar de machine moet komen.
 • Alle extra details voor de levering zijn welkom (bvb. afdeling of toegangspoort, omschrijving van de locatie op de werf).​​​

​​​​​​​Met deze gegevens leveren we de meest geschikte machine en gaat geen kostbare tijd verloren.

We geven u steeds ook de beschikbaarheid van toestel en transport door. ​

 

Welke machine bestelt u?

Het type machine is afhankelijk van:

 • De toepassing:
  Wat wilt u precies met de machine doen? Gebruikt u ze binnen of buiten? 
  Wat is de samenstelling, het volume en het gewicht van de last?
 • De ondergrond: 
  Op wat voor ondergrond wordt er gewerkt: hard of zacht, effen of oneffen zand, modder...?
  Elektrische machines zijn enkel geschikt voor gebruik op vlakke, harde oppervlakken zoals beton of asfalt. Wanneer het terrein hier niet aan voldoet, heeft u een dieselmachine nodig. Al onze dieselmachines hebben 4x4-aandrijving.
 • De hoogte en eventuele horizontale afstand: 
  Kunt u direct naast of direct onder de werkplaats staan? Opteer dan voor een schaarlift, die zijn compacter dan hoogwerkers.
  Is er ook zijdelings bereik vereist, dan is een hoogwerker de enige mogelijkheid. Wat is precies de horizontale afstand? Meet de hoogte en horizontale afstand bij voorkeur exact op, zodat u geen te kleine of te grote machine besteld.
  Hoeveel vrije ruimte is er rond de werkplek?
  Moet er over hindernissen heen gewerkt worden?
 • Andere toegangsbeperkingen waar we rekening mee moeten houden:
  Wat is de doorrijhoogte en -breedte?
  Wat is de maximale draagkracht van de ondergrond?
 • Werkt u op een private werf of een openbare weg?
  De machines zijn niet toegelaten op de openbare weg. Indien dit toch nodig is, moet u een nummerplaat en een eventueel parkeerverbod en werfvergunning voorzien. Ook de verzekering en het vereiste rijbewijs moet eventueel aangepast worden. Zorg ook voor de nodige signalisatie.
  Vraag zeker voldoende info aan de openbare diensten (gemeente, politie) voor werken op de openbare weg. 

Gebruik van het toestel

 • De machine moet gebruikt worden volgens de voorschriften in de handleiding die u bij de machine vindt
 • Meld beschadigingen en/of defecten steeds voordat u de machine gaat gebruiken op het nummer 09 369 42 36
 • Alle schade toegebracht of veroorzaakt door verkeerd gebruik van het toestel is ten laste van de klant
 • Het is verboden te schilderen of te zandstralen zonder de machine volledig te beschermen
 • Na afloop van de werken moet de kooi of het platform ontruimt en schoongemaakt worden
 • Alle schoonmaakwerken door onze diensten zijn ten laste van de klant

Een toestel afmelden

Een toestel kunt u enkel schriftelijk afmelden  via e-mail

Na ontvangst van de afmelding, beëindigen we de gevraagde huurperiode en wordt het toestel zo snel mogelijk afgehaald.

Laat het toestel zonder nummerplaat niet op de openbare weg staan.​


Vermeld bij de afmelding steeds:

 • Uw firmanaam en contactpersoon
 • Toestelnummer en -type
 • Einde gebruiksduur