Rob Verhuur (Gent): 09 369 42 36 - Rob Rent (Brussel): 02 223 43 07 - Rob Location (Namen): 081 22 42 12    Info@robverhuur.be

Algemene huurvoorwaarden

We geven u hierbij een opsomming van de meest praktische bepalingen.

De volledige lijst met voorwaarden krijgt u bij aanvraag van uw huurcontract.

 • Huren per week geldt voor de 5 werkdagen, huren per maand voor 20 werkdagen. De huurprijs per dag omvat 8 draaiuren van de machine.
  Wanneer u de machine extra wenst te gebruiken (bvb. tijdens het weekend), dient dit schriftelijk gemeld te worden. Dit wordt dan ook verrekend bij de facturatie. 
  Extra werkuren worden verrekend per uur.
 • Een toestel kunt u enkel schriftelijk afmelden via e-mail. Na ontvangst van de afmelding, beëindigen we de huurperiode en wordt het toestel zo snel mogelijk afgehaald. Laat het toestel zonder nummerplaat niet op de openbare weg staan.​ Vermeld bij de afmelding steeds: firmanaam en contactpersoon, toestelnummer en -type, einde gebruiksduur.
 • De transportkosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Deze worden bij het afsluiten van de huurovereenkomst bepaald en meegedeeld, afhankelijk van de locatie, de huurtermijn en het gevraagde toestel.
 • Onze toestellen mogen niet op de openbare weg geplaatst worden, tenzij de huurder hiervoor de nodige vergunning heeft of de machine een nummerplaat draagt. Dit kan ROB Verhuur voorzien op vraag van de huurder. De machines mogen enkel van bestemming verplaatst worden door de huurder na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Wij leveren de machines met minstens een 1/3e volle brandstoftank. Bij afmelding van het toestel, voorziet de huurder dezelfde hoeveelheid brandstof of factureren we de brandstof aan de geldende marktprijzen.
 • De machine moet beschermd worden bij schilderwerken of bij gebruik van producten die de machine kunnen bevuilen.​
  Na afloop van de werken moet het platform of andere accessoires worden ontruimd en schoongemaakt.

  Er zal een reinigingskost en een milieuheffing in rekening worden gebracht indien de machine vuil is of vol aarde terugkeert. 
 • Een handleiding van de machine vindt u in of op de machine. De machines moeten worden gebruikt volgens deze voorschriften.
 • Wanneer de machine beschadigd/defect is voor gebruik, gelieve ons dit te melden op het nummer 09/369 42 36 of via uw contactpersoon. Als de klant schade toebrengt aan de gehuurde machine of deze fout gebruikt, staat hij zelf in voor de vergoeding van de herstelling of de schade.
 • Het is verboden onze machines te gebruiken bij werkzaamheden in de nabijheid van schadelijke producten met gezondheidsrisico’s classificatie R45/R49 (bvb. verwijderen van asbest).

 • De huurder is verplicht om een verzekering te nemen die het gehuurde materiaal dekt.
  De continuïteit van uw bedrijf is ook ons belang. U kunt de gehuurde machines bij ons verzekeren tegen alle risico's (diefstal, vandalisme, beschadiging, brand, noodweer...) aan 10% van het netto verhuurtarief. Zo kunt u onbekommerd de hoogte in. Deze verzekering is bij het huren van onze toestellen verplicht te nemen, tenzij u zelf verzekerd bent. In dit geval bezorgt u ons een kopie van uw polis, waarin dekking van bovenstaande gewaarborgd wordt.
  Neemt u de verzekering bij ons, dan hebben onze toestellen een vrijstelling van €1.500, ongeacht de waarde of de leeftijd van het gehuurde toestel. U kunt steeds een kopie van onze polis opvragen. Mocht er onverhoopt schade zijn, dan staat een team van technische professionals voor u klaar die zorgen voor een flexibele oplossing zodat u snel terug aan de slag kunt.​