Algemene huurvoorwaarden

Lees de volledige huuvoorwaarden als pdf.

We sommen de meest praktische bepalingen ook afzonderlijk op:

 • Huren per week geldt voor de 5 werkdagen, huren per maand voor 20 werkdagen. Per dag telt de huurprijs voor 8 werkuren van de machine. De machines zijn ingeschakeld van maandag tot en met vrijdag van 5u tot 19u. ’s Nachts en tijdens het weekend en feestdagen schakelen we de machines uit.
  Werkt u toch op deze momenten? Laat het ons schriftelijk weten. In dat geval laten we de machines actief staan. Extra werkuren worden verrekend per uur.
 • Een toestel kunt u enkel schriftelijk afmelden via e-mail. Na ontvangst van de afmelding, beëindigen we de huurperiode en wordt het toestel zo snel mogelijk afgehaald. Laat het toestel zonder nummerplaat niet op de openbare weg staan.​ Vermeld bij de afmelding steeds: firmanaam en contactpersoon, toestelnummer en -type, einde gebruiksduur.
 • De transportkosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs. Deze worden bij het afsluiten van de huurovereenkomst bepaald en meegedeeld, afhankelijk van de locatie, de huurtermijn en het gevraagde toestel.
 • De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, brandstof en bediening.
 • De werf is toegankelijk voor levering en afhaling. Een eventuele vergunning of parkeerverbod moet de klant voorzien.
 • De machine moet tijdens de huurperiode beschikbaar zijn in functie van keuring of onderhoud.
 • Onze toestellen mogen niet op de openbare weg geplaatst worden, tenzij de huurder hiervoor de nodige vergunning heeft of de machine een nummerplaat draagt. Dit kan ROB Verhuur voorzien op vraag van de huurder. De machines mogen enkel van bestemming verplaatst worden door de huurder na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • We leveren de machines met een 1/3e volle brandstoftank of met een opgeladen batterij. Bij afmelding van het toestel, voorziet de huurder dezelfde hoeveelheid brandstof of laadt hij de batterij volledig op. Wanneer dit niet gebeurd is, factureren we de brandstof aan de geldende marktprijzen.
 • De machine moet beschermd worden bij schilderwerken of bij gebruik van producten die de machine kunnen bevuilen.​
  Na afloop van de werken moet het platform of andere accessoires worden ontruimd en schoongemaakt.

  Er zal een reinigingskost en een milieuheffing in rekening worden gebracht indien de machine vuil is of vol aarde terugkeert. 
 • Een handleiding van de machine vindt u in of op de machine. De machines moeten worden gebruikt volgens deze voorschriften.
 • Het toestel moet bestuurd worden door iemand die een bekwaamheidsattest bezit en/of voldoet aan alle andere wettelijke voorschriften.
 • Wanneer de machine beschadigd/defect is voor gebruik, gelieve ons dit te melden op het nummer 09/369 42 36 of via uw contactpersoon. Als de klant schade toebrengt aan de gehuurde machine of deze fout gebruikt, staat hij zelf in voor de vergoeding van de herstelling of de schade.
 • Annulatie van de huur moet u ten laatste 24u voor de leverdatum en tijdens een werkdag aanvragen.
 • Bouwverlof en huuronderbrekingen omwille van onverwacht weerverlet kunnen in rekening gebracht worden, doch enkel op schriftelijke aanvraag en ten laatste op de dag zelf voor 9 uur. Huuronderbrekingen kunnen maximaal 3 werkdagen of 10% van de huurperiode bedragen.
 • Rob Verhuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden, noch kan er enige schadevergoeding geëist worden omwille van laattijdige leveringen of ophalingen.
 • Rob Verhuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de technische documenten of in de interpretatie daarvan.
 • Het is verboden onze machines te gebruiken bij werkzaamheden in de nabijheid van schadelijke producten met gezondheidsrisico’s classificatie R45/R49 (bvb. verwijderen van asbest). De machine mag ook niet gebruikt worden in een omgeving met hoge temperaturen of hoge vochtigheid. Zandstralen met onze machines is verboden.
 • Voor rupsmachines moet u de rupsbanden reinigen voor de ophaling van de machine.

 

 • De huurder is verplicht om een verzekering te nemen die de gehuurde toestellen dekt.
 • U kunt de gehuurde machines bij ons verzekeren tegen alle risico's (diefstal, vandalisme, beschadiging, brand, noodweer...) aan 10% van het netto verhuurtarief. Zo kunt u onbekommerd de hoogte in. Deze verzekering is bij het huren van onze toestellen verplicht te nemen, tenzij u zelf verzekerd bent. In dit geval bezorgt u ons een kopie van uw polis, waarin dekking van bovenstaande gewaarborgd wordt.
 • Neemt u de verzekering bij ons, dan hebben onze toestellen een vrijstelling van €1.500, ongeacht de waarde of de leeftijd van het gehuurde toestel. U kunt steeds een kopie van onze polis opvragen.
 • Als er schade is, staat een team van technische professionals voor u klaar die zorgen voor een flexibele oplossing zodat u snel terug aan de slag kunt.​