Valbeveiliging

Zorg dat u ook op hoogte altijd veilig werkt. 

Wanneer jij of een werknemer werkt met een hoogwerker, is valbeveiliging noodzakelijk. Hoogwerkers zijn mobiel en snel, maar ook gevaarlijk wanneer men niet de nodige maatregelen treft. Met een valbeveiliging kun je hoogtes op een veilig manier verkennen: bij een eventueel ongeval wordt de val gestopt. Zo zijn de gevolgen minder zwaar.

 

Een valbeveiliging is verplicht voor werkzaamheden boven 2 m. Bij het niet naleven kunnen zowel de werkgever als de werknemer verantwoordelijk gesteld worden.

Rob Verhuur biedt valbeveiligingsartikelen aan, waarbij veiligheid, comfort en ergonomie centraal staan.

Onderdelen

Valbeveiliging is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat is opgebouwd uit:

  • Een integraalharnas of valharnas: de eerste schakel in het beveiligingsproces. Dit harnas houdt je tijdens en na een val vast. Je moet het altijd dragen in omgevingen met valrisico en het type hangt af van de precieze werkzaamheden.
    Welk type kiest u best? De locatie van de koppeling heeft een groot effect op de bewegingsvrijheid. Ook andere factoren kunnen een rol spelen in de keuze zoals accessoires, levensduur en elasticiteit van het harnas, resistentie tegen olie en vetten…
  • Verankeringstoestellen: vormen de verbinding tussen de machine en het afkoppelpunt. Het zijn ankerpunten die dienen als bevestiging van het veiligheidssysteem.
  • Verbindingsmiddelen: verbindt het harnas met het verankeringstoestel. Een voorbeeld hiervan is een schokdempende vanglijn.

Indien één van deze elementen ontbreekt of niet sterk genoeg is, is de veiligheid niet gegarandeerd.

 

Aanbod valbeveiliging

Foto Edge Highlight_Image_S

Edge Highlight Automatic: Hi-vis vest met Entreprise basic automatic harnas

Foto Edge 2_Image_S

Edge 2: Harnas - 3D

Wetgeving

De Europese wetgeving verklaart dat er beschermende maatregelen getroffen moeten worden bij werken op hoogte. Daarnaast moet de gebruiksaanwijzing van arbeidsmiddelen altijd strikt gevolgd worden. Bijna alle fabrikanten van hoogwerkers schrijven in hun gebruiksaanwijzing het verplicht gebruik van valbescherming voor.

De nationale wetgeving van de meeste Europese landen  beschrijven vanaf welke hoogte extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Dit niveau verschilt van land tot land. In België is dit vanaf 2 meter, in Nederland vanaf 2,5 meter en in Frankrijk moet het bij valgevaar op elke hoogte.

Ook voor de keuring van valbeveiliging bestaan er wetten. Deze schrijven voor dat je valbeschermingsmiddel geregeld geïnspecteerd moet worden, afhankelijk van de wetgeving in elk land. Voor België is dit minstens één keer per jaar. Na een val moet je het middel meteen aan een nieuwe controle onderwerpen.

Je eigen valbeveiliging laten keuren

Elke valbeveiliging moet gekeurd zijn om te voldoen aan de geharmoniseerde NEN normen (NEN-EN 365).

Minimaal één keer per jaar keuren is het wettelijk vereiste minimum.
Contacteer ons als je dit via ons wil laten doen.

Hoe kan je de veiligheid tijdens het werken nog verhogen?

  • Zorg dat er altijd een evacuatieplan is. 
  • Werk ook nooit alleen met een hoogwerker.
  • Zorg dat er altijd een collega in de buurt is die je kan evacueren bij een ongeval.
  • Ontdek nog meer tips om veilig op hoogte te werken.