Eerste keer huren: belangrijk om te weten

 1. Voorafbetaling
 • Nieuwe klanten betalen een eerste bestelling op voorhand. Overschrijven kan op het rekeningnummer: ING: BE57 3900 7418 3635 - BIC: BBRUBEBB.
 • Bij de betaling geeft u als referentie de firmanaam, het BTW-nummer en de startdatum van de verhuur of opleiding.
 • Na betaling stuurt u een    betalingsbewijs naar uw vertegenwoordiger of naar ons kantoor via planning@robverhuur.be.
 • Vanaf een tweede bestelling kan er op factuur betaald worden, met een betaaltermijn van maximum 30 dagen.
 • De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, brandstof, transport en bediening.
 1. Huurcontract
 • Het huurcontract wordt 5 tot 2 dagen voor de startdatum van de huurperiode naar u doorgestuurd.
 • Bij een eerste bestelling voor huur van machines stuurt u het huurcontract ondertekend terug naar planning@robverhuur.be. Hiermee verklaart u zich akkoord met de voorwaarden. Bij volgende bestellingen is dit niet meer nodig.
 • Voor een opleiding stuurt u de offerte ondertekend terug naar training@robverhuur.be, voor de startdatum van de opleiding.
 1. Verzekering
 • De huurder is verplicht de gehuurde toestellen te verzekeren, oa tegen machinebreuk, brand, schade en diefstal.
 • Dit kan met een eigen verzekering  of met een verzekering via ons. Hiervoor wordt een surplus van 10% van de huurprijs gerekend. Dit staat afzonderlijk vermeld op de factuur en u ontvangt een verzekeringscontract dat u ondertekend terugstuurt.
 1. Tijdens de huurperiode
 • Huren per week geldt voor 5 werkdagen, huren per maand voor 20 werkdagen. Per dag telt de huurprijs voor 8 werkuren van de machine.
  Wanneer u de machine langer wilt gebruiken (bvb. na 19u, op een feestdag of tijdens het weekend), dient dit schriftelijk gemeld te worden.
 • De huurder bevestigt schriftelijk het einde van de huur. Alleen zo wordt de huur beëindigd. We halen de machine zo snel mogelijk op. Laat het toestel niet achter op de openbare weg.
 • Annulatie van de huur vraagt u ten laatste 24u voor de leverdatum en tijdens een werkdag aan.
 • De machine moet tijdens de huurperiode beschikbaar zijn in functie van keuring of onderhoud.
 • De werf is toegankelijk voor levering en afhaling. Een eventuele vergunning of parkeerverbod moet de huurder voorzien. 
 • Onze toestellen mogen niet op de openbare weg geplaatst worden (ook niet op een parkeerplaats of het voetpad), tenzij de huurder hiervoor een vergunning heeft en de machine een nummerplaat draagt. Op vraag van de klant kunnen wij dit voorzien. Ook de verzekering en het rijbewijs moet mogelijks aangepast worden. Voor machines op de openbare weg die meer dan 3,5 ton wegen, is een C-rijbewijs nodig.
 • De machines mogen enkel van bestemming verplaatst worden door de huurder na schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • We leveren de machines met een 1/3e volle brandstoftank of met een opgeladen batterij. Bij afmelding van het toestel, voorziet de huurder dezelfde hoeveelheid brandstof of laadt hij de batterij volledig op.
 • De handleiding wordt meegeleverd met de machine. Deze voorschriften moeten nageleefd worden.
 • Het toestel moet bestuurd worden door iemand die een bekwaamheidsattest bezit en/of voldoet aan alle andere wettelijke voorschriften.
 • De machine moet beschermd worden bij schilderwerken of bij gebruik van producten die de machine kunnen bevuilen.​ ​Na afloop van de werken moet het platform worden ontruimd en schoongemaakt. Er zal een reinigingskost en milieuheffing in rekening worden gebracht wanneer de machine vuil terugkeert. 
 • Wanneer de machine beschadigd/defect is voor gebruik, gelieve ons dit te melden op het nummer 09/369 42 36 of via uw contactpersoon.
 • Het is verboden onze machines te gebruiken in de nabijheid van schadelijke producten met gezondheidsrisico's classificatie R45/R49 (bvb. verwijderen van asbest). De machine mag niet gebruikt worden in een omgeving met hoge temperaturen of hoge vochtigheid. Zandstralen met onze machines is verboden.
 • Bij rupsmachines moet de huurder de rupsbanden reinigen voordat de machine wordt opgehaald.